Wel of geen onderzoek?

De reden voor het structureel echoscopisch onderzoek bij 20 weken is het opsporen van een afwijking. Wanneer een afwijking tijdig wordt vastgesteld kan de zwangere en het ongeboren kind de beste zorg krijgen tijdens de zwangerschap en de optimale opvang na de geboorte. En kan in het geval van ernstige afwijkingen het afbreken van de zwangerschap worden overwogen.

Het onderzoek wordt u aangeboden. Dit betekent heel expliciet dat het niet verplicht is:

  • Het kan zijn dat dit onderzoek niet bij uw overtuiging of uw karakter past.
  • Misschien wilt u helemaal niet voor de geboorte weten of uw kind een afwijking heeft. Dat mag en dat is uw goed recht. Dat kunt u ook alleen maar zelf bepalen.

Het is goed om u van te voren te realiseren dat bij deze onderzoeken afwijkingen of verdenking hierop kunnen worden gevonden.

Om een goede keuze te maken is het raadzaam om de website www.pns.nl te bezoeken. Deze kan u in de keuze voor laten uitvoeren van een structureel echoscopisch onderzoek ondersteunen.

Voor meer informatie over erfelijkheid verwijzen wij u naar Het Erfocentrum. Het Erfocentrum is een kennis- en voorlichtingscentrum over erfelijkheid, zwangerschap en erfelijke en aangeboren aandoeningen. Zij zijn te bereiken via:
Internet: www.erfelijkheid.nl.
E-mail: erfolijn@erfocentrum.nl of Telefoonnr. Erfolijn : 0900 – 66 555 66.
De Erfolijn is bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur (€0.25 per minuut).

Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw verwijzende verloskundige.

De consequenties van het onderzoek kunnen verstrekkend zijn. En soms moet u al voor de geboorte een moeilijke beslissing nemen.

De folder welke u meekrijgt van uw verloskundige is ook te vinden op internet. Onderstaand treft u de link aan om deze te downloaden.
Folder structureel echoscopisch onderzoek (SEO) (Nederlands)

Algemene website PNS
http://www.pns.nl