Het adres is:
Verloskundig Echocentrum Rondom
Medischcentrum “De Brug”
Geerdinksweg 147
7555DL  HENGELO