Het adres is:
Verloskundig Echocentrum Rondom
Ziekenhuis ZGT Hengelo
looproute 0.2, 1e verdieping
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo

Verdere contacten lopen via uw eigen verloskundigenpraktijk.